ప్రియమైన నీకు 1

                                                Priyamaina Neeku 1 Written by NDK’S, Published on Twinkle Talks         నీకు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నవేమో ఎవరో కాదు నువ్వే నా పొట్టి – బుజ్జి – బంగారంకు నీ ప్రేమకు దాసోహమైన నీ బుజ్జి వ్రాయు లేఖ. ఇది ప్రేమలేఖ అంటారో లేదో నాకు తెలీదు, అసలు ప్రేమలేఖ చదవడం […]

Tagged , ,
error: Content is protected !!