సునామీ

  Written by; Nani Nestham Published on; Twinkle Talks.com                      ఒక సాయంకాలం వేల, సూర్యుడు నులి వెచ్చని కిరణాలతో భూమిని kiss చేస్తున్న సమయం.  అంతా సందడి, పిల్లల కేరింతలు, మనస్సు నిండా ఆనందం, పడచు వాళ్ళ కొంటె చూపులు, ఈ function అయ్యే లోపు mingle అవ్వడానికి try చేస్తున్న singles. ముసలివాళ్ళ ముచ్చట్లు, […]

Tagged , ,
error: Content is protected !!