అమ్మబాబోయి!

కొన్ని కొన్ని సందర్బాలలో మనకు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి అమ్మబాబోయి అనుకునే కొన్ని సందర్భాలు గురించి మాట్లాడుకుందాం. oh my god situations in Telugu. Written by Nani Nestham — Published on Twinkletalks.com 1.పరీక్షల results వచ్చిన రోజు మీ నాన్నగారు కొత్త belt కొన్నపుడు మీ నాన్నగారు తనకి తెలిసిన కరాటే, kungfu […]

Tagged
error: Content is protected !!