మహోన్నతికి మార్గార్శకాలు-2

బ్లాగ్ పోస్ట్ రచన : నాని నేస్తం ——- పబ్లిషింగ్ ఆన్: Twinkle Talks.com మీరెప్పుడైనా  అనుకున్నార ? అర్ధరాత్రి మీరు నిద్రపోతున్నపుడు 12 గంటలకు మీకు విలువైన సంపధ లభిస్తే , మీకు మాత్రమే కాదు ప్రజలందరికీ ఆ సంపధ లభిస్తే? ఆ సంపధ ద్వారా మీరు పొందే మంచి ఫలితాలకు కృతజ్ఞత కలిగి వుంటారా? మీకు […]

Tagged ,

2 Day Down

               2 Day Down 5 Stories 1 Ending Freedom        Hello, Everyone, I am Nani Nestham Welcome to Twinkle Talks. Today I am going to discuss a Book “2 Day down – 5 Stories 1 Ending Freedom” written by Dr.Nikita Lalwani. Book […]

Tagged
error: Content is protected !!