కరోనా వైరస్ – (In Telugu)

Article About: Corona Virus details in Telugu – Published on Twinkle Talks ; please stay at home హమ్మయ్యా ఆ మహమ్మారి నుంచి బయటపడ్డాము ఇంకా మనం సేఫ్ వ్యాక్సిన్ కూడా వచ్చేసింది ఇంకా మనకు భయము లేదు తిరుగులేదు, అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు కరోనాలో కాలేసినట్టే, అవును నేను […]

Tagged

Indian Union Budget FY2020-21

This Article (Indian Union Budget FY2020-21) was Written by – Nani Nestham , Published on : 2-2-2020 Ministry of finance, India, Presented the Indian Union Budget for FY2020-21 in Loksabha, on 1-2-2020. The finance minister announced budget in loksabha will applicable from […]

error: Content is protected !!